tirsdag 6. januar 2009

Rykkinn-drapet

I kjølvannet av dommen etter knivstikkingen på Rykkinn går diskusjonen internt i redaksjonen: Kan vi fortsette å kalle dette for Rykkinn-drapet?

I går falt dommen i det alle har omtalt som Rykkinn-drapet. Dilemmaet er at gjerningsmannen ble frifunnet for forsettlig drap, men dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Flere har fortsatt å kalle dette for drap. Vignetten Rykkinn-drapet brukes flere steder, og Dagbladet flesker til i avisen i dag med 'Sju år for knivdrap'.

Spørsmålet som det er ulike synspunkter på er hvorvidt vi kan fortsette å kalle det Rykkinn-drapet, når dette er så godt innarbeidet?
Faktum er at offeret fortsatt er drept, men gjerningsmannen ikke dømt for drap. Inntil videre har vi valgt å legge bort uttrykket Rykkinn-drapet.

Men hva hvis saken nå ankes av begge parter, kan vi fortsette å kalle det Rykkinn-drapet i påvente av en rettskraftig dom?

Ingen kommentarer:

 
Twingly BlogRank