onsdag 12. november 2008

TVBudstikkas cupshow


I en tid hvor det snakkes mye om at tradisjonell lokal-tv ikke er liv laga, har jeg lyst til å peke på at vi er i stand til å lage gode sendinger også.

Den senere tid har vi sett flere lokal-tv-kanaler bli lagt ned. Blant vil Drammens Tidende gå over til ren nettbasert tv fra nyttår. Jeg er langt på vei enig i argumentene her (selv om jeg etterlyser det økonomiske aspektet).

Samtidig finnes det eksempler på at vi er i stand til å lage gode sendinger med begrensede ressurser. Et slikt eksempel mener jeg TVBudstikkas cupsending (del 2) er.

Sendingen er laget utelukkende med interne krefter, og holder i mine øyne god kvalitet basert på våre rammebetingelser, som i dette tilfellet besto av produsent Helge Heyerdahl, innspillingsleder Petter Sørnes, programleder Ragnhild Gulbrandsen og tre fotografer, inkludert meg selv som debutant på kamera 2.

Dette er riktignok et enkeltprogram. Jeg mener også at vår interiørserie Inn, som vi viderefører neste årc er et eksempel på en god, lokal programserie.

Budstikka viderefører TVBudstikka i 2009 i tradisjonelle distribusjonskanaler, samtidig som vi leter etter nye. Det gjør vi fordi vi tror vi kan lage god tv, styrke tilfanget av levende bilder til nett og ikke minst drive tv forsvarlig med et mindre overskudd uten å ta på oss kremmerhatten.

Ingen kommentarer:

 
Twingly BlogRank