onsdag 10. desember 2008

Amerikanske redaktørers tipunkt-liste

Amerikanske redaktører har avholdt en konferanse hvor de er kommet opp med en tipunktsliste i sin leadership report:

1. Put someone in charge of analyzing and understanding Web metrics
2. Hold editors accountable for Web traffic to their pages and sites
3. Develop a strategy for mobile news and information delivery
4. Break down an all-encompassing plan for a new portal into small bites or iterations that can launch successively
5. Reduce a long priority list to a few most important items and focus on them
6. Develop a strategy for social networking
7. Launch different affinity networks with frequency; keep the ones that work, scrap those that don’t.
8. Train staff about key audiences for the Web and print products
9. Treat the daily newspaper as a niche product and focus resources accordingly
10. Wholesale video packages to local television outlets.

Listen er interessant, og mye er gjenkjennelig og (heldigvis) påbegynt. Skulle jeg konsentrert punkt 5 her, og laget meg en ultrakort prioriteringsliste basert på disse ti forslagene, ville jeg for egen del sett på punkt 6.

Vi har fortsatt et godt stykke å gå når det gjelder både å utvikle og forankre en forståelse for sosiale nettverk. Og det er kanskje det mest krevende for tradisjonelle mediehus.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er enig i at punkt 6 er et viktig punkt, men det er jo ubrukelig hvis man ikke utvider punkt 8 først.

Dag Otter Johansen sa...

Ja. Det ligger i den siste setningen - om at dette er noe av det vanskeligste for tradisjonelle mediehus (les: lokale mediehus).

Vi er gode på nyheter, sport etc, dvs tradisjonell 1.0-journalistikk, men vi har en jobb å gjøre med å forstå 2.0 og deretter utnytte. F.eks. er det vel kun en i hele Budstikka som bruker Twitter aktivt.

Anonym sa...

Vi må komme oss inn på Facebook og starte opp noen events, registrere en gruppe for Budstikka-lesere osv. Nesten ingen av ungdommen leser aviser, og "alle" organiserer livet sitt på FB.

Dag Otter Johansen sa...

Og derfor var det litt merkelig å lese dagens artikkel i Budstikka-magasin om mediefremtiden, hvor sosiale medier ikke var nevnt med et ord...

 
Twingly BlogRank