onsdag 10. desember 2008

Skattelistene - igjen

I dag kom det en foruroligende melding om at personvernkommisjonen trolig vil stramme inn på bruken av skattedata. Foreløpig er konklusjonene ikke kjent, men ifølge Journalisten er det
grunn til å tro at det ble flertall for et forslag om at listene kun skal legges ut på skatteetatens nettsider, uten mulighet til søk og sammenstilling av opplysninger.

Budstikka har hatt et omfattende skatterigg utviklet av Edda Digital. Skatterigget er for meg et glimrende eksempel på moderne nettjournalistikk, fordi det inneholder mye mer informasjon enn det rene søket på enkeltpersoners inntekt og formue, som i sannhetens navn har en fremtrende plass også.
Skatterigget gir oversikt over forskjeller ikke bare mellom Asker og Bærum, men mellom de ulike områdene i våre kommuner - fordelt på cirka 30 poststeder. Muligheten til denne type fremstilling skal altså hindres, dersom lekkasjene fra Personvernkommisjonen er korrekte.
Henning Sund i Edda Digital har mange gode tanker om dette i sin blogg. Likevel er det en ting som ikke står der, men som jeg synes er prinsipielt svært interessant. Skal vi tro lekkasjene så er argumentene blant annet:
begrensninger blant annet vil hindre misbruk av opplysningene, av kriminelle eller på andre måter.

Budstikka hadde i lengre tid en strid om vår eiendomsbase med Norsk Eiendomsinformasjon (NE) som eies av Justisdepartementet. NE ville nekte oss å fremstille boligoverdragelser i søkbar form, og blant argumentene var nettopp faren for misbruk.
Budstikka fikk fullstendig medhold to ganger i Datatilsynet og endelig i Personvernnemnda.
Igjen får jeg følelsen av at folk på vegne av oss tar på redaktørhatten, fordi de ikke liker hvordan vi redigerer vårt eget innhold.
Skulle dette argumentet vinne fram vedr. skatten, er det jo fritt fram for en omkamp om eiendomsbasen, fordi det vil jo være grunn til å tro at tyver vil finne det mer lukrativt å bryte seg inn i en bolig til 20 mill enn en blokkleilighet til 1,7.

Ingen kommentarer:

 
Twingly BlogRank