onsdag 3. desember 2008

Vedtaksloggen

Vi har i dag lansert Vedtaksloggen for Bærum - en oversikt over de politiske vedtakene i kommunestyret.

Hensikten med vedtaksloggen er å gi våre brukere en oversikt over den politiske virksomheten i våre to kommuner. Loggen for Asker vil bli lansert neste uke.

I første omgang er dette å regne som en betaversjon. Inn på seksjonssiden skal vi etter hvert ha hendelseskartet, fordi alle saker som kan geotagges, vil bli lagt inn også på hendelseskartet.

Det er flere grunner til at vi gjør dette:
* Vi ønsker å gjøre Budstikka.no til et viktigere nettsted
* Vi ønsker at våre brukere enkelt skal få en oversikt over politisk saker, ikke bare i deres kommune, men også i deres nærområde.

Hvordan gjør vi det?
Straks saksdokumentene kommer inn, lager vi korte versjoner i Saxo av alle saker både til notisbruk i avis og til publisering på nett.
Sakene utstyres på nett med bilde, kart og knyttes eventuelt til lokalsidene for Asker, Fornebu og Sandvika.
Nettsakene inneholder innstilling til vedtak og utstyres også med debattmulighet.
Underveis i kommunestyremøtene oppdateres sakene av journalisten med vedtaket.

Veien videre
I første omgang gjør vi dette på kommunestyremøtene for å få erfaringer med hvor mye arbeid dette er.
Blir det god respons, og arbeidsmengden er håndterlig, er det svært interessant å utvide det til formannskap og sektorutvalg, fordi mange av sakene avgjøres her. Dette gjelder ikke minst i bygningsrådet.
Hendelseskartet skal integreres som bilde på selve loggsiden.
Vi må se på muligheter for å koble våre saker mot de kommunale sakspapirene.

Ingen kommentarer:

 
Twingly BlogRank